Home / 2010 / ژوئن

Monthly Archives: ژوئن 2010

پدر نمونه

پدر نمونه

روز کاری سختی رو پشت سر گذاشته بودم ، مسئول قسمت ما ، از صبح داد و فریاد کشید تا خود عصری که زمان تعطیلی من فرا رسید ، روحیه ام خسته بود ، گلوم پر از بغض و نفرت ...

ادامه مطلب…
Scroll To Top