Home / 2013 / فوریه

Monthly Archives: فوریه 2013

سخنان ماندگار

سخنان ماندگار

وقتی میتوانی با سکوت حرف بزنی ، بر پایه های لغزان واژه ها تکیه نکن از زشت رویی پرسیدند : آنروز که جمال پخش میکردند کجا بودی ؟ گفت : در صف کمال . اگر کسی به تو لبخند نمیزند ...

ادامه مطلب…
Scroll To Top