Home / اساسنامه

اساسنامه

 در جهان امروز انسانهای بیشماری به دلیل مسائل و مشکلات اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و غیره  مبادرت به مهاجرت می کنند. طبق تحقیقات جامعه شناختی و روانشناختی، این گروههای مهاجر در موقعیت جدید و ناآشنا با مشکلات زیادی از قبیل تفاوتهای فرهنگی، زبان بیگانه، شغل، مسکن،  اختلافات خانوادگی، احساس غربت پر کردن اوقات فراقت وغیره روبرو میگردند. به همین دلیل معمولا در کشورهای مهاجرپذیر مؤسساتی برای کمک به این گروهها جهت تطبیق دادن آنها با شرایط جدید و رفع مشکلات آنها تأسیس می گردد

سالهای زیادی است که ایرانیان ساکن بوخوم و حومه نیاز به چنین کانونی را احساس میکنند. بنابراین ضرورت ۱۶ نفر که نام آنها در انتهای این اساسنامه  آمده است بعنوان هیئت مؤسس  اقدام به  تأسیس  قانونی و رسمی انجمن اجتماعی و فرهنگی ایرانیان شهر بوخوم کردند.

فصل اول: معرفی‌

فصل اول: معرفی‌

 ۱: نام
نام این نهاد از تاریخ تصویب این اساسنامه از ” انجمن اجتماعی و فرهنگی ایرانیان شهر بوخوم” به انجمن اجتماعی و فرهنگی آلمانی ـ ایرانی شهر بوخوم تغییرمی یابد. دفتر مرکزی این انجمن در شهر بوخوم واقع است. نام جدید این انجمن در سجل رسمی انجمن ها به ثبت خواهد رسید. نشانه ی ثبتی آن (به اختصار e.V. ) بدنبال نام آن باقی خواهد ماند. نام ثبت شده ی آن به آلمانی عبارت است:

Deutsch-Iranischer Sozial & Kultur Verein e.V Bochum

۲- تعریف
این انجمن تشکلی است مستقل، دمکراتیک و عام المنفعه که به هیچ حزب، دسته، گروه سیاسی و نیز به هیچ ایدئولوژی، مذهب و به هیچ قوم معینی وابستگی ندارد و اعضای آن اصلِ تنوع اندیشه، مذهب، قومیت و زبان را پذیرفته و با توجه به اشتراکات دیرینه ی تاریخی و فرهنگی خویش و همچنین نیازهای ناشی از مهاجرت در این انجمن متشکل می گردند.

۳ـ سودمندی همگانی
انجمن (عام المنفعه) این انجمن انحصارا و مستقیما دارای اهداف نیکوکارانه به مفهوم آئین نامه ی کمک های بلاعوض است و فعالیت های آن غیر انتفاعی است. انجمن در فعالیت های خود در درجه ی اول پی اهداف اقتصادی نیست. موجودی های انجمن تنها می تواند طبق اهداف اسناسنامه ی انجمن مصرف شود. اعضای انجمن حق دریافت هیچ نوع کمک مالی از صندوق انجمن را ندارند. هیچ کس حق دریافت مبلغی بابت موضوعی که با اهداف انجمن سازگار نیست یا مبلغی که اندازه ی آن نامناسب با شرایط انجمن باشد، ندارد.

فصل دوم: اهداف

فصل دوم: اهداف

ما اعضای این انجمن جهت کاهش مشکلات ناشی از مهاجرت و زندگی خارج ازکشور با تأکید برهویت تاریخی و فرهنگی خویش، به ویژه حس نوع دوستی، همبستگی و همیاری در حد امکانات اهداف زیر را دنبال میکنیم:

۱- انطباق اجتماعی و فرهنگی: به منظور دستیابی به این هدف “گروههای کار” تشکیل خواهد شد که هر کدام مسئولیت ویژه ای را بعهده می گیرند.

۲- در این راستا انجمن باید خدماتی جهت دستیابی به شانس برابر بر اساس قانون حمایت از جوانان ارائه و در تمرین رفتارهای دمکراتیک با آنان کوشا باشد.

۳- حمایت و ارائه ی خدمات مناسب به کودکان، نوجوانان و جوانان و نیز بزرگسالان جهت انطباق آنان با شرایط زیستی خویش. انجمن باید بویژه برای انسانهای مهاجر در جهت دستیابی به حقوق مساوی و حق مشارکتِ برابر در زندگی روزمره ی اجتماعی آنان کوشش کند. همچنین ارائه خدمات ویژه برای مهاجرین جهت تحقق بخشیدن به خودکفایی و استقلال آنان.

۴ – فراهم کردن مکانی جهت ارتباط شهروندان با یکدیگر و همینطور با دیگر ملیتها. عرضه خدماتی جهت کمک به انطباق، بسط و گسترش فرهنگی، برگزاری برنامه های تفریحی و گردشهای دسته جمعی برای گروههای سنی مختلف، عرضه ی کلاسهای زبان، کامپیوتر، کلاسهای ویژه برای والدین، رسیدگی و کمک به انجام تکالیف مدرسه، مراقبت و آموزش بهداشتی و ورزشی. انجمن در این موارد برنامه هایی را طراحی و به مرحله ی اجرا میگذارد.

۵- انجمن خواستارِ احترام متقابل و تفاهم اقوام مختلف بوده و در جهت از بین بردن اختلافات نژادی برنامه ریزی و فعالیت خواهد نمود.

۶ – انجمن فعالیتهایی را جهت کمک به انطباق اعضا، طراحی و عرضه میکند و در این مورد میتواند پروژه هایی را به اجرا درآورد.

فصل سوم: عضویت

فصل سوم: عضویت

بخش۱ ـ پذیرش

 • بند۱- هر فردی که اساسنامه ی انجمن را پذیرفته و اهداف آنرا حمایت کند، میتواند با پرکردن فرم مخصوص عضویت و امضای آن به عضویت انجمن در آید.
 • بند ۲ – کلیه ی اعضاء ملزم به پرداخت حق عضویت میباشند،که حداکثر زمان پرداخت ۶ ماهه اول سال تا ۱۵ فوریه و۶ ماهه دوم سال تا ۱۵ آگوست میباشد. عدم پرداخت حق عضویت تا تاریخ فوق، منجربه پایان عضویت فرد در انجمن میگردد. تعیین میزان حق عضویت به عهده هیئت مدیره است.
 • بند ۳- عضویت کودکان و نوجوانان بین سنین ۱۲ تا ۱۸ سال مشروط به ارائه ی اجازه کتبی والدین و یا سرپرست قانونی آنان است.
 • بند ۴- حداقل سن برای انتخاب کردن ۱۶ سال و انتخاب شدن در هیئت مدیره و هیئت بازرسان، ۱۸ سال تمام است.
 • بند ۵- استعفا از عضویت در انجمن تابع تصمیم هر عضو است.حق عضویت پرداخت شده مسترد نمی شود.

بخش۲- اخراج

چنانچه عضوی ، عمداً مرتکب عملی برخلاف مفاد اساسنامه شود و یا عمدا به منافع و اهداف انجمن زیان برساند، هیئت مدیره می تواند اخراج این عضو را از انجمن مورد رسیدگی قرار دهد و عضویت او را به حالت تعلیق در آورد. هیئت مدیره موظف است موضوع عضویت نامبرده را در دستور اولین جلسه مجمع عمومی قرار دهد و جلسه ی مجمع عمومی می تواند تصمیم به ادامه ی عضویت این فرد یا اخراج نهائی او از عضویت بگیرد. قبل از تصمیم گیری نهائی باید به این عضو، مهلت لازم برای دفاع از خود داده شود. تصمیم اخراج این عضو با دلائل آن به ضمیمه ی یک فرصت یکماهه جهت اعتراض باید از طریق نامه سفارشی به وی ابلاغ گردد.

در طول مدت تعلیق عضویت، هیچگونه مسئولیت جدیدی از طریق انجمن به نامبرده محول نخواهد شد و وظایف محوله ی قبلی نیزتا انتخاب جانشین وی موقتا به عهده ی شخص دیگری قرار داده خواهد شد.

فصل چهارم: حقوق اعضاء

فصل چهارم: حقوق اعضاء

۱- کلیه ی اعضای این انجمن در مقابل اساسنامه، از حقوق مساوی برخوردارند.

۲- اعضای انجمن حق دارند از کلیه ی امکانات انجمن بهره ببرند و در همه ی فعالیت های آن شرکت کنند.

۳- اعضای انجمن حق دارند در تمام سطوح انتخاب کنند و انتخاب شوند.

۴- کلیه ی اعضای انجمن با اطلاع قبلی، حق دارند در جلسات هیئت مدیره بدون داشتن حق رای حضور یابند. تنها در مواردی که مسائل شخصی و خصوصی عضو دیگری در دستور جلسه هیئت مدیره قرار دارد، ازحضور آنان جلوگیری می شود.

۵- کلیه ی اعضای انجمن در مقابل سئوالات کتبی خود از هیئت مدیره ، حق دریافت پاسخ مشخص را دارا میباشند .

۶- هیچ یک از اعضاء حق مراجعه به ادارات یا مؤسسات به عنوان نماینده انجمن را نداشته، مگر اینکه ابتدا مراتب به تصویت هیئت مدیره رسیده باشد و طی نامه رسمی و ممهور به مهر انجمن اجازه ی چنین مراجعه ای به وی داده شود.

۷- در صورت تخلف برابر فصل سوم رفتار خواهد شد.

فصل پنجم: منابع مالی

فصل پنجم: منابع مالی

درآمد انجمن از طریق منابع مالی زیر تأمین می گردد:

۱- حق عضویت

۲- کمکهای نقدی و غیر نقدی افراد و مؤسسات

۳- درآمدهای حاصل از فعالیت های گوناگون انجمن

فصل ششم: ارگان های انجمن

فصل ششم: ارگان های انجمن

ارگان های انجمن عبارتند از :

۱ـ مجمع عمومی

۲ـ هیئت مدیره

۳- هیئت بازرسان

۴- گروه های تخصصی کار برحسب ضرورت

۵ـ مشاوران انجمن ( شورای اجرائی انجمن)

۶- هیئت موسس

فصل هفتم : مجمع عمومی

فصل هفتم : مجمع عمومی

مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم گیرنده ی انجمن است که حداقل هرسال یکبار در ماه آگوست (August) تشکیل میگردد و بنا به درخواستِ کتبی هیئت مدیره یا سه چهارم اعضای انجمن و با رعایت یک فرصت ۳ هفته ای با مشخص بودن دستور جلسه، مجمع عمومی برگزار میشود. جلسات مجمع عمومی با حداقل اکثریت نصف به اضافه ی یک نفر از اعضا، (وکالتنامه ها جزء اعضای حاضر محسوب میشوند) رسمیت پیدا میکند. در صورتی که در اولین نشست حد نصاب مذکور تأمین نشود، جلسه ی بعدی که حداقل پانزده روز بعد تشکیل خواهد شد، با تعداد حاضرین در جلسه رسمیت داشته و تصمیمات لازم را اتخاذ خواهند نمود.هیئت مدیره و هیئت بازرسان قدیم کماکان تا پایان سال میلادی به انجام وظیفه ادامه خواهند داد. هیئت مدیره و هیئت بازرسان جدید با آغاز سال میلادی رسما فعالیت خود را آغاز میکنند.

وظایف و اختیارات مجمع عمومی

۱- رسیدگی به گزارش عملکرد سالیانه هیئت مدیره و هیئت بازرسان.

۲- انتخاب اعضای هیئت مدیره و هیئت بازرسان برای مدت ۲ سال.

۳- رسیدگی به گزارش مالی و بیلان سالیانه.

۴- تعیین خطی مشی کلی فعالیتهای انجمن.

۵- تغییر یا اصلاح اساسنامه.

۶- مجمع عمومی میتواند تصمیمات هیئت مدیره را جزئاً یا کلاً رد یا تأیید نماید.

۷- از هر خانواده (زن و شوهر، والدین و فرزندان، خواهران و برادران) فقط یکی از اعضاء میتوانند همزمان در هیئت مدیره یا در هیئت بازرسان عضویت داشته باشند.

۸ -عضویت در هیئت مدیره و هیئت بازرسان انجمن های مشابه، مانعِ عضویت در هیئت مدیره و هیئت بازرسان “این انجمن” خواهد بود.

تشکیل مجمع عمومی

تشکیل مجمع عمومی به شرح زیر صورت میگیرد:

۱- انتخاب یک نفر به عنوان رئیس و دو نفر به عنوان منشی جهت اداره ی جلسه و انجام انتخابات و غیره .

۲ – فهرست اسامی کاندیدهای هیئت مدیره و هیئت بازرسان از طرف هیئت مدیره وقت تسلیم رئیس جلسه خواهد شد. در صورت فقدان یا عدم تکافوی فهرست مزبور، رئیس جلسه از حاضرین جهت کاندید شدن دعوت به عمل می آورد. (توضیح اینکه هیئت مدیره موظف است حداقل سه هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی، فهرست اسامی داوطلبان انتخاب شدن در هیئت مدیره و هیئت بازرسان را تهیه و به اعضا اعلام کند.) در صورت فقدان کاندیدات، مجمع عمومی خاتمه یافته و انتخابات به جلسه ی دوم مجمع عمومی که حداکثر یک ماه دیگر باید برگزار شود؛ موکول خواهد شد. این جلسه با تعداد حاضرین رسمیت پیدا کرده و قابل تصمیم گیری میباشد.

۳- رای گیری مربوط به انتخابات هیئت مدیره و هیئت بازرسان به طور مستقیم، کتبی و مخفی خواهد بود. ( هر عضو میتواند جهت انتخاب کردن هیئت مدیره و هیئت بازرسان به شخصی دیگری وکالت بدهد. این وکالت غیر قابل انتقال میباشد. وکالتنامه ها باید حداکثر تا دو هفته قبل از تشکیل مجمع عمومی از طرف شخصِ وکالت دهنده، شخصا به هیئت مدیره تسلیم گردد. (هر عضو فقط اجازه قبول یک وکالتنامه را دارد.)

۴- مدیر جلسه مجمع عمومی و دو نفر منشی موظفند که در خاتمه ی جلسه، رئوس تصمیمات اتخاذ شده را به اطلاع حاضرین برسانند.

۵- مدیر جلسه مجمع عمومی و دو نفر منشی موظفند گزارشات کتبی لازم در مورد تصمیمات متخذه از طرف مجمع عمومی را، ظرف یک هفته تهیه و تحویل هیئت مدیره ( قدیم که تا پایان سال میلادی به وظایف خود ادامه خواهد داد) نمایند.

۶- در صورتی که آراء داده شده برای دو نفر از کاندیداها باهم برابر باشد، رأی گیری بین آن دو تجدید خواهد شد.

فصل هشتم : مجمع عمومی فوق العاده

فصل هشتم : مجمع عمومی فوق العاده

۱ـ بنا به درخواست هیأت مدیره یا هیأت بازرسان، همچنین در صورت درخواست کتبی یک سوم اعضای رسمی انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداکثر ظرف دو ماه تشکیل میگردد.

۲- وظایف، اختیارات و نحوه عملکرد مجمع عمومی فوق العاده همانند مجمع عمومی عادی میباشد.

۳- در مجمع عمومی فوق العاده میتوان در مورد عزل یک یا چند نفر از اعضای هیأت مدیره یا هیأت بازرسان رأی گیری بعمل آورد. در صورتی که نصف به اضافه ی یک نفر از اعضای حاضر در جلسه، رأی عدم اعتماد به افراد فوق بدهند؛ به کار او خاتمه داده میشود و در همان مجمع عمومی فوق العاده انتخابات اعضای جدید صورت میگیرد.

۴- تاریخ و دستور جلسه مجمع عمومیِ فوق العاده باید حداقل ۲ هفته قبل و بطور کتبی به اطلاع اعضا برسد.

۵- تصمیمات مجمع عمومی عادی یا فوق العاده با رأی اکثریت مطلق (نصف به اضافه ی یک) اعضای حاضر در جلسه معتبر است.

فصل نهم : هیئت مدیره، حقوق و وظایف آن

فصل نهم : هیئت مدیره، حقوق و وظایف آن

۱-  هیئت مدیره از سه نفر تشکیل می شود و مرکب از یک نفر به عنوان رئیس هیئت مدیره، یک نفر به عنوان معاون رئیس هیئت مدیره و یک نفر به عنوان مسئول امور مالی است، که بر اساس ماده ۲۶ قانون مدنی آلمان همواره دو نفر از آنان مشترکا حق نمایندگیِ انجمن را دارند و از ابتدای سال میلادی انجمن را از هیئت مدیره ی قبلی تحویل میگیرند و رسما شروع بکار میکنند.

۲- اعضاء هیئت مدیره در مجمع عمومی با رأی مسقیم، کتبی و مخفی به صورت تک تک برای هریک از مسئولیتها، با اکثریت آرای اعضای انجمن برای مدت ۲ سال انتخاب میشوند.

۳- هرگاه یکی از اعضای هیئت مدیره از سمت خود کناره گیری کند، در یک مجمع عمومی فوق العاده حداکثر تا یک ماه نسبت به انتخاب مسئول جدید رأی گیری بعمل می آید.

۴- کلیه ی درآمدها و هزینه های انجمن بایستی طبق فاکتورهای معتبر انجام گیرد. کلیه هزینه ها چه کم،چه زیاد باید به تصویب هیئت مدیره برسد.

۵- کلیه ی فعالیت های انجمن با موافقت و با نظارت هیئت مدیره می تواند عملی گردد. ۶: وظیفه ی رئیس هیئت مدیره هماهنگ نمودن فعالیت های انجمن با اساسنامه و تصمیمات متخذه در مجمع عمومی است.

۷- در غیاب رئیس هیئت مدیره، کلیه ی وظایف و اختیارات وی به معاون او محول میگردد.

۸- وظایف عمده ی معاون هیئت مدیره به قرار زیر است:

 • الف ـ تنظیم و بایگانی صورت جلسه از جلسات هیئت مدیره و ثبت مصوبات انجمن در دفتر مصوبات
 • ب – اداره و مراقبت از دفاتر و اوراق رسمی و تنظیم آنها با تاریخ ورود و خروج
 • پ – تهیه گزارش از فعالیتهای سالیانه هیئت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی
 • ت- تمامی مکاتبات اداری با امضای رئیس ومسئول امور مالی و یا معاون انجمن معتبر است. ورود و خروج نامه های انجمن باید با درج تاریخ در دفتر اصلی انجمن ثبت گردد.در صورت عدم حضورمعاون این وظایف را مسئول امور مالی باید انجام دهد.

۹- وظایف عمده مسئول امور مالی به شرح زیر است:

 • الف – دریافت حق عضویت از اعضاء
 • ب – اداره و رسیدگی به امور مالی انجمن پ – جلب کمکهای بلاعوض مالی
 • ت- ارائه گزارش مالی ماهانه به هیئت مدیره
 • د- ارائه گزارش و بیلان مالی سالیانه به مجمع عمومی
 • ذ- اداره و مراقبت از دفاتر، اسناد، اوراق مالی و دارائیهای انجمن
 • ر- بلافاصله پس از اتمام سال مالی باید حسابهای آن سال تنظیم وبسته شده و فورا به حسابرس رسمی جهت تکمیل فرمهای مالیاتی برای ارائه به اداره دارائی تسلیم گردد.

۱۰-کلیه ی دریافتها و پرداختهای انجمن با امضای رئیس هیئت مدیره و در صورت عدم حضور نامبرده، معاون ایشان و مسئول امور مالی معتبراست.

۱۱ـ در صورتی که به دلایل پیش بینی نشده، تشکیل مجمع عمومی سالیانه و انتخابات جدید هیئت مدیره به تعویق بیفتد، هیئت مدیره موجود کماکان در سمت خود باقی خواهد ماند.

۱۲- در صورتی که هر یک از اعضای هیئت مدیره به دلایل غیر موجه سه جلسه متوالی یا پنج جلسه متفاوت از حضور در جلسات هیئت مدیره خودداری نماید، با تصویب بقیه اعضای هیئت مدیره به عضویت شخص مذکور در هیئت مدیره خاتمه داده می شود و مراتب به اعضای انجمن گزارش داده شده و بلافاصله در مدت ۲ هفته نسبت به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده جهت انتخاب جانشین اقدام میکنند.

۱۳- هیئت مدیره میتوانند، در صورتی که ضرورت داشته باشد، از اشخاص کارشناس در زمینه های مختلف به منظور همکاری و شرکت در جلسات هیئت مدیره دعوت به عمل آورند.

۱۴ – هیئت مدیره موظف است بر طبق این اساسنامه در خصوص تمامی موارد مربوط به انجمن با بازرسان همکاری های لازم را انجام دهند.

۱۵- اعضای هیئت مدیره موظفند نسبت به تمامی مسائل و عملکردهای محرمانه ی انجمن که در ارتباط با مسئولیت خود از آن ها مطلع میشوند، حتی بعد از زمانِ کناره گیری از سمت خود، سکوت اختیار کنند، به ویژه در مورد مسائل خصوصی مراجعه کنندگان و وابستگان شان.

پس از پایان دوره مسئولیت، باید بیدرنگ تمامی مدارک و دارائی موجود به انجمن (مسئولین جدید) با صورتجلسه و با نظارت بازرسین تحویل داده شود. این موضوع شامل مدارک،کلمه و شماره ی رمز سایت و فیسبوک و مکتوبات و دیسکت های کامپیوتر و نظایر آن که خود هیئت مدیره آن را تهیه کرده اند، نیز می شود. به اعضای هیئت مدیره به دلیل وظایف ویژه ی آنان، کلیدهای اصلی و فرعی انجمن واگذار میشود که ورود آنها به محل انجمن را امکان پذیر میکند. تحویل گیرنده ی کلید ها تعهد میکند که هرگز از آن ها سوء استفاده نکند و آن ها را هرگز در اختیار شخص ثالث قرار ندهد و بعد از کناره گیری از سمت خود، کلیدها را بدون معطلی و بطور کامل مسترد نماید یا در صورت گم شدن یا آسیب دیدن آن ها، مراتب را سریعاً به هیئت بازرسان اطلاع دهد.

۱۶- هیئت مدیره مسئولین سایت، فیسبوک، روابط عمومی و نیز مسئول مجله انجمن را تعیین میکند. برای مسئول روابط عمومی کارت شناسائی صادر کرده و وظایف وحوزه ی اختیارات وی را تعیین میکند. کارت شناسائی باید پس از کناره گیری و یا اتمام دوره مسئولیت به انجمن مسترد گردد.

فصل دهم - سال مالی

فصل دهم - سال مالی

آغاز سال مالی ماه ژانویه و خاتمه آن ماه دسامبر خواهد بود.

فصل یازدهم : هیئت بازرسان

فصل یازدهم : هیئت بازرسان

۱- هیئت بازرسان مرکب از ۲ نفر است که از طرف مجمع عمومی برای مدت ۲ سال انتخاب میشوند. اخراج بازرسان از هیئت بازرسان فقط از طریق تصویب در مجمع عمومی و با رأی عدم اعتماد امکان پذیر است.

۲- وظایف عمده ی هیئت بازرسان به قرار زیر است:

 • الف- بازرسی اسناد مالی و اداری انجمن حداقل هر ۳ ماه و درج آن در دفتر گزارشات هیئت بازرسان و پیگیری تنظیم شدن اسناد مالی هر سال مالی جهت ارائه به حسابرس رسمی.
 • ب – تسلیم گزارش نهائی سالیانه به مجمع عمومی.
 • پ – بازرسان با داشتن حق پیشنهاد میتوانند در موارد ضروری با اطلاع قبلی در جلسات هیئت مدیره شرکت نمایند، لیکن حق رأی ندارند. ت : مسئولیتِ رسیدگی به شکایات اعضاء و مراجعین.
 • ث: بلافاصله بعد از انتخاب شدن حداکثر تا یک ماه در ثبت اسامی هیئت مدیره جدید در دفتر رسمی انجمن ها نظارت وجدیت نماید.

۳- در صورت عدم توانائی همکاری یکی از بازرسان با انجمن ـ تا انتخاب جانشین وی در مجمع عمومی فوق العاده که حداکثر تا ۲ ماه باید توسط هیئت مدیره صورت گیرد ـ فردی از شورای اجرائی با موافقت هیئت مدیره و مسئول شورای اجرائی؛ وظایف آن بازرس را بعهده خواهد گرفت.

فصل دوازدهم: شرایط انتخاب شوندگان

فصل دوازدهم: شرایط انتخاب شوندگان

شرایط انتخاب شوندگان در هیئت مدیره و هیئت بازرسان:

۱- آشنائی به زبان آلمانی

۲- داشتن اقامت قانونی در آلمان برای مدت حداقل یک سال.

۳ـ حداقل شش ماه عضویت در انجمن. زمانهای عضویت قبلی که بین آن فاصله افتاده است مدنظر قرار نخواهد گرفت و این فرد بعنوان عضو جدید محسوب میشود.

تبصره ـ اعضای هیئت مدیره و هیئت بازرسان فقط برای ۲ دوره متوالی میتوانند انتخاب گردند.

فصل سیزدهم: گروههای کاری

فصل سیزدهم: گروههای کاری

جهت جامه ی عمل پوشاندن به اهداف انجمن، گروههای کاری، زیر نظر هیئت مدیره تشکیل میشوند. در مجمع عمومی سالیانه جهت هدایت این گروهها، افرادی از اعضای انجمن که صلاحیت پیشبرد کار گروههای کاری را در خود می بینند، خود را برای مدت یکسال داوطلبانه مسئول انجام وظائف مربوطه میکنند. شرکت این افراد در نشست های هیأت مدیره مختص به گروه کاری خود الزامی است و در صورت عدم حضور سه بار متوالی و یا چهار بار غیر متوالی از ادامه همکاری او در گروه مربوطه توسط هیأت مدیره پوزش خواسته خواهد شد. مسئولین گروههای کاری دارای یک رأی میباشند و مسئولیت عملکرد گروه کاری خود را بعهده میگیرند. نشستهای هیأت مدیره بخاطر یک گروه کاری مشخص، حداقل با حضور دو عضو هیأت مدیره و یک بازرس رسمی بوده و قابل تصمیم گیری میباشد. تصمیم گیرندگان داری مسئولیت مشترک میباشند.

فصل چهاردهم: هیئت مشاورین

فصل چهاردهم: هیئت مشاورین

اعضاء این هیئت که عضو انجمن میباشند در جلسه مجمع عمومی خود را معرفی میکنند. حوزه اختیارات هیئت فوق، در آیین نامه داخلی به تصویب مجمع عمومی خواهد رسید.

فصل پانزدهم: هیئت موسس

فصل پانزدهم: هیئت موسس

هیئت مؤسس از شانزده نفر تشکیل شده است.

فصل شانزدهم: انحلال انجمن

فصل شانزدهم: انحلال انجمن

در صورت درخواست پنجاه و یک درصد از اعضای انجمن مجمع عمومی تشکیل می شود و با تصویب چهار پنجم کل اعضای انجمن، انجمن منحل می شود. انحلال انجمن باید فورا به اطلاع اعضای باقیمانده ی هیئت مؤسس که هنوز عضو رسمی انجمن هستند برسد. در صورتیکه دو سوم اعضای این هیئت انحلال انجمن را تصویب نمایند، انحلال انجمن قطعی گشته و باید فورا و رسما به ادارات مربوطه گزارش گردد و امور مربوط به تسویه حسابهای مالی انجمن را به عهده حسابرس رسمی قرار دهند. پس از انحلال انجمن و منتفی شدن عنوان معافیت مالیاتی آن دارائی های انجمن باید برای اهدافی که مشمول معافیت مالیاتی هستند صرف شود. مصوبات مربوط به استفاده از دارائی های انجمن در آینده فقط با موافقت اداره دارائی قابل اجراء خواهد بود.

لیست اعضای هیئت موسس

لیست اعضای هیئت موسس

لیست اعضای هیئت موئسس بترتیب حروف الفباء انجمن به شرح زیر است:

۱ – آقای ارشادی، قنبر

۲ – آقای اشرفی، علی

۳ – آقای امینیان، بهمن

۴ – آقای بابادی، هومن

۵ – آقای چگینی، حمید

۶ –آقای حیدرنژاد، حنیف

۷– آقای رنجبر، نبوت

۸ – آقای دهستانی، محمود

۹ – خانم قاضی مرادی، سیما

۱۰ – آقای قلاوند، علی همت

۱۱– آقای کمیجانی، کاظم

۱۲– آقای محیط، ادوارد

۱۳ – آقای مصحفی، بهروز

۱۴ – آقای مصیب زاده، منصور

۱۵ – آقای مظاهری، منصور

۱۶ – آقای منافی، عباس

این اساسنامه مشتمل بر یک مقدمه،  ۱۶ فصل، ۱ تبصره بوده که در جلسه مجمع عمومی انجمن در تاریخ ۰۹٫۰۶٫۲۰۱۳  به تصویب رسیده و فورا قابل اجرا میباشد.

One comment

 1. kheili khoob ast

دیدگاه خود را بیان کنید

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

* Please Add the Values

Scroll To Top